Fabrika knjiga
Fabrika knjiga

broj strana: 360
cena: 750
[Naruči knjigu]
2013

REČ [83.29]

SADRŽAJ
BELEŠKA UZ OVAJ BROJ “REČI”
PROGRAM KONFERENCIJE
[str. 1-31]

Jadranka Jelinčić
PRAVO NA OBRAZOVANJE
[str. 33]

Tinde Kovač Cerović
OBRAZOVANJE U SRBIJI: IZMEĐU POZNATE
PROŠLOSTI I NEPOZNATE BUDUĆNOSTI

[str. 37]

OBRAZOVANJE I JAVNI INTERES

Patriša Vajt
GRAĐANSKO OBRAZOVANJE U DEMOKRATIJI
[str. 53]

Nenad Dimitrijević
OBRAZOVANJE NAKON MORALNOG PADA:
KONTEKSTUALNA ODBRANA PERFEKCIONIZMA

[str. 61]

Predrag Brebanović
HUMANISTIKA I “JAVNI INTERES”
[str. 73]

Ana Kolarić
PEDAGOGIJA I ODGOVORNOST:
RAZMIŠLJANJA O NASTAVI KNJIŽEVNOSTI

[str. 93]

Tinde Kovač Cerović
OBRAZOVANJE OBESPRAVLJENIH
[str. 109]

OBRAZOVANJE I JAVNI INTERES: RAZGOVOR
[str. 113]

JAVNA SFERA KAO PROSTOR OBRAZOVANJA

JAVNA SFERA KAO PROSTOR OBRAZOVANJA: RAZGOVOR
[str. 123]

OBRAZOVANJE I TRŽIŠTE

Michael W. Apple
PROIZVODNJA RAZLIKE: NEOLIBERALIZAM, NEOKONZERVATIVIZAM
I POLITIKA REFORME OBRAZOVANJA

[str. 145]

Aleksandar Baucal
NE SAMO ZA TRŽIŠTE: KA DRUŠTVENOM KONSENZUSU
O KLJUČNIM KOMPETENCIJAMA SLEDEĆE GENERACIJE GRAĐANA

[str. 177]

OBRAZOVANJE I TRŽIŠTE: RAZGOVOR
[str. 189]

Dejan Ilić
DEMOKRATIJA ZA OBRAZOVANJE
[str. 201]

Dean Duda
VISOKO OBRAZOVANJE KAO JAVNO DOBRO:
PRIMJER IZ RE GIJE / PRIMJER ZA REGIJU?

[str. 217]

PRIMJER IZ REGIJE / PRIMJER ZA REGIJU? – RAZGOVOR
[str. 229]

KOHEZIVNA FUNKCIJA OBRAZOVANJA

Walter Feinberg
OBRAZOVANJE GRAĐANA ZA LIBERALNO
PLURALNO DRUŠTVO

[str. 237]

Dubravka Stojanović
NASTAVA ISTORIJE KAO PREDVOJNIČKA OBUKA
[str. 247]

Nenad Veličković
NACIONALIZAM U OBRAZOVANJU, NA PRIMJERU
DEJTONSKE BOSNE I HERCEGOVINE

[str. 257]

Džon Vajt
ŠKOLSKI PROGRAM ZASNOVAN NA
CILJEVIMA I UNAPREĐIVANJE DRUŠTVENE KOHEZIJE

[str. 269]

KOHEZIVNA FUNKCIJA OBRAZOVANJA: RAZGOVOR
[str. 279]

UZ KONFERENCIJU

Rima D. Apple
RAZMIŠLJANJA O POZICIJI ŽENA NA UNIVERZITETU DANAS
[str. 295]

Viktor Ivančić
MRTVI I HRANJENI
[str. 307]

Dejan Ilić
ZA BESPLATNE ŠKOLE
[str. 311]

Viktor Ivančić
PROTIV NAMETNUTIH ŠKOLA
[str. 315]

Vojislav Pejović
BITI DJECA
[str. 321]

Dejan Ilić
ŠTA DA SE RADI?
[str. 325]

Vojislav Pejović
KORAK PO KORAK
[str. 329]

Rastislav Dinić
HVALA VAM ŠTO JEDETE SLADOLED
[str. 331]

Viktor Ivančić
ŠKOLOVANJE LUDOM RADOVANJE
[str. 335]

Dejan Ilić
ZAŠTO SU VAŽNE PRIČE
[str. 341]

Vojislav Pejović
TEKST, KONTEKST, PRIČA
[str. 349]

Aleksandar Baucal
O PRIČAMA I ZNANJIMA
[str. 355]


Vesti


APRILSKI ŠVEDSKI STO (FABRIKE) KNJIGA U BEOPOLISU OD 20. DO 30. APRILA

Na meniju – obrazovanje, političke nauke, esejistika i (lepa) književnost za decu i odrasle. Izaberi bilo koje 3 od 33 knjige sa spiska i plati 999 dinara. Svi koji ne žive u Beogradu, od 20. do 30. aprila mogu da pošalju poruku sa svojom adresom na e-mail [email protected] i naruče knjige pod

[Čitaj dalje]

FABRIKA KNJIGA U 2020

U 2020. godini FABRIKA KNJIGA objavila je sledeće knjige Edicija DANiNOĆ 1. Lamija Begagić, BOLJI MI, priče, ISBN 978-86-7718-195-6, 100 strana, 880 dinara 2. Henrik Tikanen, ADRESA: MARIJEGATAN 26, roman, prevela Spasa Ratković, ISBN 978-86-7718-196-3, 124 strane, 880 dinara Edicija Reč 3. Dušan Spasojević i Zoran Stojiljković, IZMEĐU UVERENJA I INTERESA. IDEOLOGIJA I ORGANIZACIJA STRANAKA

[Čitaj dalje]

Arhiva vesti