Fabrika knjiga
Fabrika knjiga

broj strana: 360
cena: 750
[Naruči knjigu]
2013

REČ [83.29]

SADRŽAJ
BELEŠKA UZ OVAJ BROJ “REČI”
PROGRAM KONFERENCIJE
[str. 1-31]

Jadranka Jelinčić
PRAVO NA OBRAZOVANJE
[str. 33]

Tinde Kovač Cerović
OBRAZOVANJE U SRBIJI: IZMEĐU POZNATE
PROŠLOSTI I NEPOZNATE BUDUĆNOSTI

[str. 37]

OBRAZOVANJE I JAVNI INTERES

Patriša Vajt
GRAĐANSKO OBRAZOVANJE U DEMOKRATIJI
[str. 53]

Nenad Dimitrijević
OBRAZOVANJE NAKON MORALNOG PADA:
KONTEKSTUALNA ODBRANA PERFEKCIONIZMA

[str. 61]

Predrag Brebanović
HUMANISTIKA I “JAVNI INTERES”
[str. 73]

Ana Kolarić
PEDAGOGIJA I ODGOVORNOST:
RAZMIŠLJANJA O NASTAVI KNJIŽEVNOSTI

[str. 93]

Tinde Kovač Cerović
OBRAZOVANJE OBESPRAVLJENIH
[str. 109]

OBRAZOVANJE I JAVNI INTERES: RAZGOVOR
[str. 113]

JAVNA SFERA KAO PROSTOR OBRAZOVANJA

JAVNA SFERA KAO PROSTOR OBRAZOVANJA: RAZGOVOR
[str. 123]

OBRAZOVANJE I TRŽIŠTE

Michael W. Apple
PROIZVODNJA RAZLIKE: NEOLIBERALIZAM, NEOKONZERVATIVIZAM
I POLITIKA REFORME OBRAZOVANJA

[str. 145]

Aleksandar Baucal
NE SAMO ZA TRŽIŠTE: KA DRUŠTVENOM KONSENZUSU
O KLJUČNIM KOMPETENCIJAMA SLEDEĆE GENERACIJE GRAĐANA

[str. 177]

OBRAZOVANJE I TRŽIŠTE: RAZGOVOR
[str. 189]

Dejan Ilić
DEMOKRATIJA ZA OBRAZOVANJE
[str. 201]

Dean Duda
VISOKO OBRAZOVANJE KAO JAVNO DOBRO:
PRIMJER IZ RE GIJE / PRIMJER ZA REGIJU?

[str. 217]

PRIMJER IZ REGIJE / PRIMJER ZA REGIJU? – RAZGOVOR
[str. 229]

KOHEZIVNA FUNKCIJA OBRAZOVANJA

Walter Feinberg
OBRAZOVANJE GRAĐANA ZA LIBERALNO
PLURALNO DRUŠTVO

[str. 237]

Dubravka Stojanović
NASTAVA ISTORIJE KAO PREDVOJNIČKA OBUKA
[str. 247]

Nenad Veličković
NACIONALIZAM U OBRAZOVANJU, NA PRIMJERU
DEJTONSKE BOSNE I HERCEGOVINE

[str. 257]

Džon Vajt
ŠKOLSKI PROGRAM ZASNOVAN NA
CILJEVIMA I UNAPREĐIVANJE DRUŠTVENE KOHEZIJE

[str. 269]

KOHEZIVNA FUNKCIJA OBRAZOVANJA: RAZGOVOR
[str. 279]

UZ KONFERENCIJU

Rima D. Apple
RAZMIŠLJANJA O POZICIJI ŽENA NA UNIVERZITETU DANAS
[str. 295]

Viktor Ivančić
MRTVI I HRANJENI
[str. 307]

Dejan Ilić
ZA BESPLATNE ŠKOLE
[str. 311]

Viktor Ivančić
PROTIV NAMETNUTIH ŠKOLA
[str. 315]

Vojislav Pejović
BITI DJECA
[str. 321]

Dejan Ilić
ŠTA DA SE RADI?
[str. 325]

Vojislav Pejović
KORAK PO KORAK
[str. 329]

Rastislav Dinić
HVALA VAM ŠTO JEDETE SLADOLED
[str. 331]

Viktor Ivančić
ŠKOLOVANJE LUDOM RADOVANJE
[str. 335]

Dejan Ilić
ZAŠTO SU VAŽNE PRIČE
[str. 341]

Vojislav Pejović
TEKST, KONTEKST, PRIČA
[str. 349]

Aleksandar Baucal
O PRIČAMA I ZNANJIMA
[str. 355]


Vesti


FABRIKA NA SAJMU KNJIGA U BEOPOLISU, OD 23. DO 31. OKTOBRA 2018.

Od 23. do 31. oktobra, u knjižari Beopolis u Domu omladine, u Beogradu, i ove godine ponovo će se prodavati knjige Fabrike knjiga po nižim cenama, na sajmu knjiga koji organizuje ova knjižara. Između dva sajma knjiga, Fabrika je objavila sledeće naslove (ovde su date pune cene knjiga): Edicija DANiNOĆ 1. Ivan Janković,

[Čitaj dalje]

FABRIKA KNJIGA U 2017

U 2017. FABRIKA KNJIGA objavila je sledeće knjige Edicija DANiNOĆ (knjige u ediciji od 67 do 69) 1. Ivan Janković, KATA NESIBA I KOMENTARI, ISBN 978-86-7718-167-3, 228 strana, 1180 dinara 2. Henrik Tikanen, ADRESA: BRENDEVEGEN 8, prevela Spasa Ratković, ISBN 978-86-7718-169-7, 156 strana, 880 dinara 3. Kejt Evans, CRVENA ROZA. BIOGRAFIJA U SLIKAMA ROZE

[Čitaj dalje]

Arhiva vesti