Fabrika knjiga
Fabrika knjiga

broj u ediciji: 39
isbn: 86-7718-024-9
godina: 2005
broj strana: 240
cena: 550
[Naruči knjigu]
Dušan Pavlović

AUTONOMIJA LIČNOSTI U ROLSOVOJ TEORIJI PRAVDE

Beleška o autoru:
Dušan Pavlović rođen je 1969. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a magistrirao i doktorirao na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti. Radio je u Institutu za evropske studije. Predaje na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Radove iz oblasti političke filozofije, teorije tranzicije i srpske politike objavljivao je u “Reči”, “Novoj srpskoj političkoj misli”, “Gledištima”, “Habitusu”. Godine 2001. objavio je knjigu “Akteri i modeli. Ogledi o politici u Srbiji pod Miloševićem”.

Beleška o knjizi:
“Danas je prilično rasprostranjeno mišljenje da legitimišuća snaga liberalizma nije upotrebljiva za praktične svrhe. Mnogi od onih koji teorijski prihvataju liberalne principe – jednaka ljudska prava, neutralnost države, jednakost šansi, gradjansku jednakost, nediskriminaciju, redistribuciju dobara boljestojećih lošijestojećima itd. – spremni su da kažu kako su to sve lepe stvari, ali država zasnovana na takvim principima nikada neće biti izgrađena. Ubedljivost ovog argumeta se velikim delom izvodi iz činjenice da takva država danas zaista ne postoji. Ali ako bi sve gledali striktno kroz definicije i principe, odnosno ideal-tipski, onda bismo morali da zaključimo da danas ne postoji ni nacionalna država. […]
Nesporna je činjenica da je ogroman broj vlada zemalja koje čine Evropsku uniju na prelomu milenijuma bio socijaldemokratski, i zagovarao ideje države blagostanja i jednakih ljudskih prava, što se manje više poklapa sa principima koje zagovaraju Rols i ostali egalitarni liberali. Što je još važnije, principi egalitarnog liberalizma pohranjeni su u čitav niz međunarodnih konvencija. […]
Stoga ne vidim razlog zbog kog bi trebalo da prekinemo da iznosimo moralne argumente kojima se brani liberalna država. Uprkos popularnom gledištu da će se balkanske zemlje i većina istočnoevropskih zemalja stabilizovati tek kada prihvate multikulturalne principe pravde, tvrdim baš suprotno – one će postati stabilne i pravedne jedino ako prihvate liberalne principe pravde. Ova knjiga predstavlja teorijsku podršku tom argumentu.”
Dušan Pavlović


Vesti


FABRIKA NA SAJMU KNJIGA U BEOPOLISU, OD 15. DO 31. OKTOBRA 2020.

Od 15. do 31. oktobra 2020, u knjižari Beopolis u Domu omladine, u Beogradu, i ove godine će se prodavati knjige Fabrike knjiga po nižim cenama, na sajmu knjiga koji organizuje ova knjižara. Knjige objavljene u 2017, 2018, 2019. i 2020. godini biće na popustu od 30 odsto. Knjige objavljene pre

[Čitaj dalje]

FABRIKA KNJIGA U 2019

U 2019. godini FABRIKA KNJIGA objavila je sledeće knjige Edicija DANiNOĆ 1. raša kominac radoslav, SAM U KADRU, poezija, ISBN 978-86-7718-184-0, 112 strana, 880 dinara 2. Viktor Ivančić, RADNICI I SELJACI. PLANINSKI ZRAK. VITA ACTIVA, proza, ISBN 978-86-7718-185-7, 628 strana, 2180 dinara (zajedno sa Peščanikom) 3. Kejt Evans, NITI ŽIVOTA, strip (kolor), prevela Slobodanka

[Čitaj dalje]

Arhiva vesti